Оливи моторні та промислові Україна, мастила промислові Працюємо на перемогу! Разом вистоїмо!

FAQ

ASTM

AmericanSocietyforTestingMaterials) – Американське Товариство Випробування Матеріалів

H1

Змащувальні речовини, для яких допускається випадковий контакт з будь-якими продуктами, що вживаються людиною в їжу, відповідають стандарту 21 CFR 178.3570; такі мастила дозволено використовувати в устаткуванні для виробництва продуктів харчування, а також там, де є можливість випадкової взаємодії з харчовими продуктами.

H2

Змащувальні речовини, для яких контакт з будь-якими продуктами, що вживаються людиною в їжу виключений; їх дозволено використовувати лише в деталях машин, де можливість попадання в продукти виключена.

H3

Розчинні олії

Абразивний знос

Знос при механічній взаємодії в процесі тертя двох поверхонь одна об одну.

Базова олія

Головний компонент змащувальних речовин.

Водостійкість мастила консистентного

Залежність властивостей консистентних мастил від присутності води (грає важливу роль при використанні як антифрикційні мастила в підшипниках).

В'язкість

Міра опору течії, внутрішнє тертя молекул рідини або іншої речовини.

Депресант точки плинності

Добавка для зменшення температури затвердіння змащувальної речовини.

Діапазон експлуатаційних температур

Відрізок на температурній шкалі, в межах якого мастило відповідає технічним вимогам, а також терміни його заміни залишаються в прийнятному діапазоні.

Згущувачі

Мила металів, або інші загажувальні реагенти органічного або неорганічного походження (кремнезем, бентоніт, сечовина, ПТФЕ та ін.).

Знос

З'являється після втрати своїх властивостей мастильними матеріалами в процесі тертя або іншого прямого контакту між поверхнями, що взаємодіють.

Консистенція

<Стан стан консистентних змащувальних речовин. Вимірюється пенетрометром у неробочому та робочому мастилі. Кількісно виражається згідно з рекомендаціями NLGI (НДКС – Національний Інститут Консистентних Мастил).

Щільність

Вага мастила в одиниці об'єму при температурному значенні 20°C.

Присадки

Компоненти, що додаються в мастила в невеликих дозах для вдосконалення їх характеристик.

Противозадирні присадки

Компоненти, що додаються в мастило з метою збільшити її здатність амортизувати тиск і, тим самим, підвищити її зносостійкість.

Розчинник

Рідина, яка при додаванні до матеріалу робить його гомогенним.

Зварювальне навантаження

Здатність змащувальної речовини нівелювати шляхом поглинання тиск або інше механічне напруга, прикладене до двох зразків, що випробовуються. При досягненні критичного порога навантажень мастильна плівка руйнується, а матеріали, що випробовуються, зварюються між собою.

Сполучна речовина

Фарба або покриття, в якому зв'язуються частинки твердої речовини (тверде мастило). Силікони – полімерний матеріал, що характеризується високою стійкістю до температурного впливу та окислення. Може застосовуватися як мастило для граничних температур.

Синтетичні олії

Їх одержують у результаті хімічного синтезу. Характеризуються високою стійкістю до окислення, порогом замерзання за низьких температур, низькою залежністю в'язкості від температур та гарною стійкістю до хімічних агентів.

Мастильні речовини адгезивні

Змащення з присадками, що покращують їх адгезію до поверхні робочого вузла; таке мастило не відривається від поверхні під дією відцентрових сил.

Тертя, коефіцієнт

Співвідношення сили тертя ковзання між двома площинами до сили, спрямованої перпендикулярно до цих поверхонь.

NSF

(NationalSanitationFoundation - Національний Фонд Санітарної Охорони) - організація, що сертифікує продукцію

Популярні товари

МІДНА ЗМАЗКА MOLYKOTE CU-7439 PLUS

© Ember